UWAGA! Nieuczciwa działalność EXPO GUIDE!

OSTRZEŻENIE PRZED DZIAŁALNOŚCIĄ EXPO GUIDE!

Międzynarodowe Targi Poznańskie chciałyby poinformować naszych wystawców i przedsiębiorców o nieuczciwej działalności firmy EXPO GUIDE!

Międzynarodowe Targi Poznańskie informowały w przeszłości wystawców i przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami austriackiej firmy Construct Data Verlag GMBH. Firma Expo Guide jest jedną z instytucji, która działa w sposób nieuczciwy na rynku targowym w Polsce i na całym świecie.

Działalność firmy Expo Guide osiągnęła znaczne rozmiary, nie tylko na europejskim, ale także amerykańskim i azjatyckim rynku. Firmy, które weszły we współpracę z Expo Guide - nieświadome konsekwencji finansowych, jakie biorą na siebie wraz z podpisaniem i odesłaniem formularza - odpowiedziały na propozycję zamieszczenia swojego wpisu w internetowym katalogu Expo Guide.

Zamierzone działania firmy Expo Guide i jej podobnych polegają na wprowadzaniu w błąd wystawców i organizatorów targów, poprzez wysyłkę do nich odpowiednio sformułowanego pod względem treści formularza zgłoszenia, oferującego promocję firmy w katalogu Expo Guide.

Formularz ten:

- zawiera niejasne informacje na temat wydawcy katalogu Expo Guide, który z jednej strony opisuje siebie jako firmę niezwiązaną z żadnym organizatorem, ani organizacją marketingu, zaś z drugiej - wymienia nazwę konkretnego organizatora i nazwę organizowanych przez niego targów, co może sugerować, iż jest to wpis do konkretnego katalogu targowego;

- zawiera stwierdzenie, że jego zwrot po podpisaniu spowoduje aktualizację już istniejącego bezpłatnego wpisu w katalogu Expo Guide (zawierającego pełną nazwę firmy, adres, telefon, fax i e-mail);

- zawiera skomplikowaną w swym brzmieniu formułę zamówienia, umieszczoną drobnym drukiem na dole strony arkusza; z zapisu tego wynika, że podpisanie i odesłanie zamówienia oraz nie odwołanie tej decyzji listem poleconym w przeciągu 10 dni od daty, oznacza zgodę na publikację wpisu w internetowym katalogu Expo Guide oraz zobowiązanie do zapłaty kwoty 1181 Euro /rok, przez koleje trzy lata; zapis mówi również, że datę wystawienia pierwszej faktury uznaje się za datę rozpoczęcia okresu trwania kontraktu, zaś nie przesłanie listem poleconym, najpóźniej na trzy miesiące przed terminem wygaśnięcia umowy, decyzji o rezygnacji z kontynuacji umowy, oznaczać będzie dalszą płatną współpracę z firmą, na opisanych warunkach.

Prosimy tych z Państwa, którzy otrzymali bądź otrzymają pocztą formularz (przekładowy formularz załączamy poniżej) aby go w żadnym wypadku nie wypełniać, nie podpisywać i nie odsyłać do firmy Expo Guide!!!

UWAGA!!! Jeśli przez nieuwagę formularz taki został przez Państwa podpisany i wysłany do firmy Expo Guide, co oznacza przyjęcie warunków finansowych jak wyżej, prosimy o zapoznanie się z obszernymi informacjami publikowanymi na stronach UFI - Światowego Związku Przemysłu Targowego.

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni